top of page

REALIZACJE

Wysokie kwalifikacje kadry PROMIS S.A. oraz jej wieloletnie doświadczenie w wielu branżach pozwoliło firmie na wykonanie wielu różnorodnych zadań. W ciągu ponad 16 lat działalności F.U.H. PROMIS, a później 19 lat działalności spółki Dom Inżynierski PROMIS S.A. przygotował dziesiątki specyfikacji technicznych, studiów wykonalności, wniosków o dofinansowanie, raportów oddziaływania na środowisko, oraz nadzorował dziesiątki mniejszych lub większych inwestycji. Cały ten dorobek umożliwia firmie podejmowanie się coraz to trudniejszych zadań, wciąż zachowując najwyższą jakość wykonywanych usług. Zapraszamy do zapoznania się z wykonanymi przez Dom Inżynierski PROMIS S.A. zadaniami, abyście mogli Państwo jeszcze lepiej poznać zakres oferowanych przez nas usług.

Opracowane studia wykonalności i wnioski o dofinansowanie

Studia Wykonalności i wnioski o dofinansowanie lub ich weryfikacja dla zadań finansowanych z funduszu PHARE CBC Polska-Niemcy, PHARE Spójność Społeczno – Gospodarcza, ISPA, Fundusz Spójności oraz funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, INTERREG, SPO-WKP, RPO, Budżet Państwa dla następujących przedsięwzięć:

 • Modernizacja Przejścia Granicznego Lubieszyn - Linken.

 • Budowa kompleksowego systemu kanalizacji w Gminie Dobra.

 • Budowa kompleksowego systemu kanalizacji w Stepnica.

 • Budowa kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Maszewo.

 • Modernizacja drogi 41106 Międzywodzie-Wolin.

 • Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom na obszarze powiatów Świnoujście, Police i miasta Szczecin oraz niemieckich powiatów: Ostvorpommern, Uecker-Randow i miasta Greisfwald.

 • Centrum Edukacji Ekologicznej Agenda 21 w Przelewicach

 • Analizy ekonomiczne drogi nr 6, odcinek Goleniów-Nowogard.

 • Iński Park Krajobrazowy- system kanalizacji sanitarnej.

 • Regionalne centrum techniczno-laboratoryjne kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 • Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w Gminie Police

 • Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom na obszarze powiatów Świnoujście, Police i miasta Szczecin oraz niemieckich powiatów: Ostvorpommern, Uecker-Randow i miasta Greisfwald - etap II.

 • Budowa Europejskiego Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej.

 • Botaniczne Centrum Badawczo – Wdrożeniowe w Przelewicach.

 • Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w Gminie Police – etap II

 • Rozbudowa systemu zbiórki odpadów problemowych w Szczecinie.

 • Budowa wodociągów w gminie Trzebiatów.

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mrzeżynie.

 • Przebudowa skrzyżowania al. Piastów i ul. Ku Słońcu w Szczecinie.

 • System placówek Policji w obszarze przygranicznym województwa zachodniopomorskiego.

 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego al. Wojska Polskiego w Szczecinie.

 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Trzebiatowie.

 • Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Białogardzie-aneks.

 • Modernizacja al. Wojska Polskiego w Szczecinie – Etap I.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Darłówku.

 • Remont budynku Muzeum Regionalnego w Szczecinku

 • Remont elewacji i modernizacja budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie.

 • Gospodarka ściekowa gmin Pojezierza Drawskiego - aneks.

 • Masterplan gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Police.

 • Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Białogard.

 • Budowa flotylli lodołamaczy – Minister Środowiska.

 • Regionalne Centrum Transplantologii – dostosowanie infrastruktury Szpitala Zdunowo.

 • Budowa kompostowni dla m. Lęborka.

 • Rozbudowa szpitala MSW w Szczecinie.

 • Aktywizacja rozwoju regionu szczecineckiego.

 • Modernizacja szpitala wojewódzkiego w Gryficach.

 • Wyposażenie szpitala powiatowego w Sławnie.

 • Rewaloryzacja katedry p.w.św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.

 • Program rozwoju lokalnego miasta i gminy Polanów.

 • Program rozwoju lokalnego gminy Będzino.

 • Program rozwoju lokalnego miasta i gminy Złocieniec.

 • Program rozwoju lokalnego miasta i gminy Łobez.

 • Program rozwoju lokalnego miasta i gminy Czaplinek.

 • Modernizacja drogi powiatowej 0914 Z.

 • Budowa obiektów sportowych gimnazjum w Białogardzie.

 • Budowa obiektów sportowych gimnazjum w Czaplinku.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Żydowie.

 • Budowa sieci wodociągowej w Żydowie.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Mścicach.

 • Modernizacja pawilonów szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.

 • Termomodernizacja pawilonów szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.

 • Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Będzino.

 • Wniosek do inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA „Modernizacja dróg lokalnych w mieście Nowe Warpno”.

 • Wniosek do inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA „Rozwój infrastruktury transportowej

 • w rejonie przygranicznym w gminie Dobra”.

 • Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych z PFRON w gminie Dobra.

 • Wniosek do Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej o dofinansowanie remontu szkoły w Dołujach gmina Dobra.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach 2000 w Gminie Dębno.

 • Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie.

 • Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala Zdunowo wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych.

 • Program Rozwoju Inwestycyjnego Szpitala Powiatowego w Barlinku.

 • Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

 • Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.

 • Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z pracownią rzeźby dla Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul. Żytniej – II etap.

 • Centrum Promocji Mody – Klaster branży tekstylno-odzieżowej.

 • Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu.

 • Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk.

 • Budowa nowego budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

 • Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Szczecinie.

 • Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej.

Inwestycje zrealizowane jak nadzór inwestorski lub Inżynier Kontraktu lub doradca inwestycyjny

 • Ochrona jakości wód jeziora Miedwie budowa systemu oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminach Warnice i Przelewice

 • Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom na obszarze powiatów Świnoujście, Police i miasta Szczecin oraz niemieckich powiatów: Ostvorpommern, Uecker-Randow i miasta Greisfwald- Państwowa Straż Pożarna – I etap.

 • Rozbudowa i modernizacja budynków Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

 • Kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Dobra

 • Modernizacja budynków Regionalnego Centrum Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

 • Modernizacja drogi 41106 Międzywodzie -Wolin

 • Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom na obszarze powiatów Świnoujście, Police i miasta Szczecin oraz niemieckich powiatów: Ostvorpommern, Uecker-Randow i miasta Greisfwald- Państwowa Straż Pożarna – II etap.

 • Budowa Budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

 • Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w Gminie Police – Etap I

 • Remont elewacji zewnętrznej i konserwacja detali architektonicznych oraz wymiana wind w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Botaniczne Centrum Badawczo – Wdrożeniowe w Przelewicach

 • „Ścieżka edukacyjna Jeziora Miedwie w miejscowościach Morzyczyn i Zieleniewo”

 • Aktywizacja rozwoju gospodarczego regionu szczecineckiego I etap

 • Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki w m. Białogard

 • Modernizacja 4 budynków Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Nowogardzie

 • Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w Gminie Police – Etap II

 • Oczyszczanie ścieków na Podhalu

 • Modernizacja i restauracjaZamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

 • Remont i renowacja elewacji dziedzińca menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

 • Renowacja elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

 • Pod Krużgankami – nowa scena na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

 • Modernizacja drogi 122 odcinek droga krajowa 31 do m. Banie

 • Modernizacja drogi 108, odcinek droga krajowa 3 do m. Golczewo

 • Budowa ronda w Gryficach

 • Modernizacja budynku Teatru Polskiego w Szczecinie

 • Rewaloryzacja i modernizacja Kościoła katedralnego Pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie

 • Uzbrojenie w urządzenia oczyszczające 16 wylotów kanalizacji deszczowej w Pile do rzeki Gwdy

 • Budowa Zakładu Recyklingu Odpadów PET w Kędzierzynie - Koźlu

 • Budowa Hotelu SPORTING w Szczecinie

 • Budowa Hotelu SPORTING w Łodzi

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 0611 Z Dobra - Bartoszewo

 • Budowa wodociągu Nowogard - Ostrzeszów

 • Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie

 • Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala Zdunowo wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych,

 • Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Szczecinie,

 • Modernizacja systemu cieplno-energetycznego wraz ze źródłem ciepła Szpitala w Szczecinie Zdunowie,

 • Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie,

 • Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach,

 • Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie,

 • Budowa Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie przy ul. Szafera.

 • Budowa Stadionu Miejskiego w Tychach,

 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza” – 5 kontraktów,

 • Bydgoski system wodny i kanalizacyjny – 9 kontraktów

 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa:

 • Kontrakt 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Limanowej w rejonie ul. Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej, Krakowskiej, Matki Boskiej Bolesnej i Chmielnik

 • Kontrakt 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Limanowej w rejonie ul. Matki Boskiej Bolesnej

 • Kontrakt 3 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Limanowej

 • Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II – 9 kontraktów

 • Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu - kontrakty:

 • III.07 Dobudowy i modernizacje sieci wodociągowej w ulicach: Na Równi, Bór, Bohaterów Tobruku;

 • I.03 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kowaniec, Gazdy, Oleksówki

 • I.04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kotlina, Zadział, Robów, Szuflów

 • I.01 Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa etap VI

 • II.01.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków

 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny – 5 kontraktów

 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej – 2 kontrakty

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza – 6 kontraktów

 • Budowa kanalizacji sanitarnej - Pniowiec

 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grybów

 • Budowa nowoczesnej hali widowiskowo sportowej PODIUM przy ul. Akademickiej i Kujawskiej w Gliwicach

 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stróże

 • Budowa oczyszczalni ściekóww miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - etap I

 • Przebudowa dworca kolejowego Kraków Płaszów

 • Budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Drzymały we Wrocławiu

 • Budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach,

 • Infrastruktura morska Gazoportu w Świnoujściu - Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

bottom of page