top of page
LEAF.png

O NAS

W 1994 roku powstała firma F.U.H. „PROMIS” Julian Pietrołaj, która na początku 2001 roku została przekształcona w spółkę akcyjną Dom Inżynierski - PROMIS S.A.. Firmę tworzy zespół sześciu stałych pracowników oraz szerokie grono współpracowników, specjalizujących się w różnorodnych dziedzinach, takich jak prawo, finanse, budownictwo, projektowanie, elektryka, informatyka.

Dom Inżynierski PROMIS S.A. ma w swoim dorobku realizacje obiektów budowlanych wyłącznie dla instytucji publicznych państwowych i samorządowych, jako inwestor zastępczy, nadzór inwestorski lub inżynier kontraktu, według warunków kontraktowych FIDIC. Wykonujemy również opracowania koncepcji technicznych systemów kanalizacji, biznes plany, studia wykonalności, analizy techniczne, ekonomiczne i finansowe, oceny oddziaływania na środowisko, projekty techniczne, dokumentacje przetargowe wykonywane w oparciu o warunki FIDIC oraz wnioski o dofinansowanie całości przedsięwzięcia. We wszystkich instytucjach współfinansujących różnego rodzaju inwestycje (od programów PHARE CBC, PHARE SSG, Fundusz Spójności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po Regionalne Programy Operacyjne i inwestycje finansowane z budżetu państwa) dokumenty opracowywane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę Domu Inżynierskiego PROMIS S.A. znajdowały uznanie i przyczyniały się do uzyskania dofinansowania.

Gwarancją wysokiego poziomu pracy jest osobiste zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie kadry Domu Inżynierskiego w realizacji zadań. Do zadań szczegółowych zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów w zakresie prawa, finansów oraz doświadczonych inżynierów do nadzorów inwestycyjnych. Realizujemy rozmaite projekty na ternie całego kraju. Nasza praca na rzecz inwestorów prywatnych i państwowych, zyskała pozytywne oceny i przyczyniła się do zorganizowania źródeł finansowania oraz sprawnego i fachowego wykonania zadań. Powierzone zadania wykonujemy w krótkich terminach i po umiarkowanych cenach. Polecamy swoje usługi i gwarantujemy rzetelność w realizacji zadań.

25+

Lat

doświadczenia

70+

Studiów

wykonalności

60+

Nadzorowanych

100%

Satysfakcji

inwestycji

WŁADZE SPÓŁKI

Urszula Głod

Prezes Zarządu

 

Alicja Rusiecka

Prokurent

RADA NADZORCZA

Krzysztof Lupa

Halina Przyborowska

Liliana Żukocińska

PROMIS LOGO.png
bottom of page